شهرک صنعتی آذربایجان شرقی

احیا ۵۶ واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان شرقی

احیا ۵۶ واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در 5 ماهه امسال 56 واحد تولیدی و صنعتی احیاء شده است، گفت: از 56 واحد احیاء شده، تعداد 15 مورد در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی بوده و 15 واحد دیگر نیز خارج از آن می باشد.