شهر اولین ها

دغدغه‌های چندین ساله نابینایان در شهر اولین‌ها

دغدغه‌های چندین ساله نابینایان در شهر اولین‌ها

نابینایان و کم بینایان، قشری از افراد دارای معلولیت و عضوی از جمعیت ایرانی هستند که هم‌چون سایر افراد این جامعه، حق زندگی بدون دغدغه را دارند اما با وجود گذشت چندین سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، شاهد تداوم دغدغه‌های این قشر در تبریز و شهر اولین‌ها هستیم.

مجید الملک تبریز؛ اولین خیابان ایران که با چراغ برق روشن شد

مجید الملک تبریز؛ اولین خیابان ایران که با چراغ برق روشن شد

نخستین خیابانی که در ایران از نعمت روشنایی معابر برخوردار شد، خیابان مجیدی تبریز یا همان مغازه‌های مجیدالملک بود. اما سوال اینجاست که خیابان مجیدی کجا بود و چرا این خیابان برای این امر مهم انتخاب شد.