شهر خودرو

سرمربی شهر خودرو در نشست خبری بعداز بازی با ماشین سازی شرکت نکرد

سرمربی شهر خودرو در نشست خبری بعداز بازی با ماشین سازی شرکت نکرد

سرمربی شهر خودرو و دیگر اعضای کادر فنی این تیم در نشست خبری بعداز بازی با ماشین سازی تبریز شرکت نکردند.

تراکتور با شکست شهر خودرو آسیایی می شود؟
خبر/

تراکتور با شکست شهر خودرو آسیایی می شود؟

تیم تراکتور می تواند در صورت کسب پیروزی مقابل شهرخودرو تاحدودی کسب سهمیه آسیایی خود را قطعی کند.