شهر ک اندیشه

آغاز عملیات ساخت ۳هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تبریز با حضور وزیر راه

آغاز عملیات ساخت ۳هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تبریز با حضور وزیر راه

عملیات اجرایی شهرک اندیشه در استان آذربایجان شرقی آغاز و سایت ۳۹ هکتاری با ظرفیت احداث ۳ هزار و ۵۵۵ واحد مسکونی با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.