شهید سلیمانی

۲۱۰ واحد صنعتی جدید در شهرک صنعتی شهید سلیمانی گازدار می‌شود
سرپرست شرکت گاز آذربایجان‌شرقی:

۲۱۰ واحد صنعتی جدید در شهرک صنعتی شهید سلیمانی گازدار می‌شود

سرپرست شرکت گاز آذربایجان‌شرقی در بازدید از پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی شهید سلیمانی گفت: با تکمیل این ایستگاه، امکان تأمین گاز ۲۱۰ واحد صنعتی این شهرک از گاز طبیعی فراهم می‌شود.