شهید قاسم سلیمانی ویروس کرونا وضعیت کرونایی کشور

فراخوان دعوت از داوطلبین کمک به قرارگاه پشتیبانی شهید سلیمانی

فراخوان دعوت از داوطلبین کمک به قرارگاه پشتیبانی شهید سلیمانی

قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا در نظر دارد با توجه به اهداف پیش روی این قرارگاه در خدمت به هموطنان از ظرفیت خیرین و داوطلبین در این طرح استفاده کند.