شهید مدافع سلامت

مراسم وداع شهید مدافع سلامت در تبریز
گزارش/

مراسم وداع شهید مدافع سلامت در تبریز

مراسم وداع با شهید مدافع سلامت شهید دکتر مهران عبدالهی نامی متخصص بیماریهای عفونی در مرکزآموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز برگزار شد.