شهید کسایی

بزرگراه شهید کسایی تبریز ساماندهی می‌شود

بزرگراه شهید کسایی تبریز ساماندهی می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نتایج و دستاوردهای جلسه روز دوشنبه استاندار با معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و وزیر کشور گفت: افزایش یک خط در ضلع شمالی و نوسازی روکش آسفالت بزرگراه شهید کسایی تبریز از توافق‌های این جلسه بود.