شورای اسلامی شهر سهند

لایحه بودجه شهرداری سهند تقدیم شورا شد

لایحه بودجه شهرداری سهند تقدیم شورا شد

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر سهند، لایحه بودجه سال 1401 شهرداری شهر جدید سهند توسط شهردار تقدیم شورای شهر شد.