شورای امنیت

قطعنامه شورای امنیت نشان دهنده انزوای رژیم صهیونیستی است
هنیه در نشست خبری با امیرعبداللهیان:

قطعنامه شورای امنیت نشان دهنده انزوای رژیم صهیونیستی است

رییس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: قطعنامه شورای امنیت نشان دهنده انزوای رژیم صهیونیستی است.

تکرار ادعاهای ضدایرانی پهپادی در نشست شورای امنیت و رد آن از سوی روسیه و ایران
کارزار رسانه‌ای غرب علیه ایران در جنگ اوکراین

تکرار ادعاهای ضدایرانی پهپادی در نشست شورای امنیت و رد آن از سوی روسیه و ایران

غرب به سرکردگی آمریکا از ماهها پیش کارزاری رسانه ای و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران همزمان با تشدید تنش ها در جنگ اوکراین به راه انداخته است و بر ادعاهای ضد ایرانی خود اصرار می ورزد؛ ادعاهایی که تهران آن را قاطعانه رد می کند.

آمریکا دیپلماسی هدفمندی را برای بازگشت دوجانبه به برجام دنبال می‌کند
بلینکن:

آمریکا دیپلماسی هدفمندی را برای بازگشت دوجانبه به برجام دنبال می‌کند

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای به دیدار وزیر امور خارجه این کشور با همتایانش اشاره کرد که موضوع بازگشت دو جانبه با ایران به پایبندی به توافق هسته ای در میان موضوعاتی بوده است که در این دیدار به آن‌ها پرداخته شده است.