شورای قیمت‌گذاری

دولت سیزدهم میدان و دیپلماسی را در امتداد هم قرار داد
بهادری جهرمی:

دولت سیزدهم میدان و دیپلماسی را در امتداد هم قرار داد

سخنگوی دولت سیزدهم در خصوص انتشار شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ نان توضیح داد: قیمت‌گذاری نان ملی نیست و دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ نان ندارد.

نحوه تامین منابع مالی برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی

نحوه تامین منابع مالی برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی

دولت موظف است ازطریق ایجاد خط اعتباری مستقل یا طرح وتصویب در بودجه سنواتی اعتبارات مورد نیاز اعلامی شورای قیمت‌گذاری را در قالب تسهیلات بانکی برای خریدتضمینی محصولات اساسی کشاورزی تامین کند.

هر کیلو شیر خام ۱۵ هزار تومان شد

هر کیلو شیر خام ۱۵ هزار تومان شد

رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ جدید شیر خام را کیلویی ۱۵ هزار تومان ابلاغ کرد.