شورای پول

فاینانس ۴۲۰ میلیون یورویی خط دوم قطار شهری تبریز به تصویب رسید

فاینانس ۴۲۰ میلیون یورویی خط دوم قطار شهری تبریز به تصویب رسید

دو فوریت لایحه شهرداری تبریز مبنی بر استفاده از تسهیلات فاینانس برای تامین اعتبار ۴۲۰ میلیون یورویی اجرای پروژه خط دوم قطار شهری تبریز به تصویب شورا رسید.