شکارچی

شکارچیان با اسلحه جنگی در جلفا دستگیر شدند
رییس اداره محیط زیست شهرستان جلفا:

شکارچیان با اسلحه جنگی در جلفا دستگیر شدند

رییس اداره محیط زیست شهرستان جلفا از دستگیری شکارچیان مسلح با سلاح جنگی غیرمجاز از نوع ژ-۳ خبر داد.