شیخ زکزاکی

هدیه رهبر انقلاب به شیخ زکزاکی و همسرش

هدیه رهبر انقلاب به شیخ زکزاکی و همسرش

رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شیخ زکزاکی به وی و همسرش انگشتری هدیه دادند.