شیر مادر آلرژی غذایی نوزاد

نوشیدن شیر در دوران شیردهی ریسک آلرژی غذایی کودک را کاهش می دهد

نوشیدن شیر در دوران شیردهی ریسک آلرژی غذایی کودک را کاهش می دهد

کودکان مادرانی که در دوران شیردهی شیر گاو نسبتاً زیاد می نوشند کمتر در معرض خطر ابتلا به آلرژی غذایی قرار دارند.