شیعه

صهیونیسم بر تکثر فرق و انشقاق و تفرقه بین شیعه و سنی دامن می‌زند

صهیونیسم بر تکثر فرق و انشقاق و تفرقه بین شیعه و سنی دامن می‌زند

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: اگر جمعیت چند میلیاردی مسلمانان در جهان ید واحده شوند، هیچ قدرتی توان ایستادن در مقابل آن را نخواهد داشت و همین موضوع سبب می شود تا جریان هایی مانند صهیونیسم بر تکثر فرق و انشقاق و تفرقه بین شیعه و سنی دامن زنند.