شیوع کرونا آمار کرونا سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت های کرونایی

روایت «نمکی» از سنگ‌اندازی‌های ترامپ در ارسال لوازم بهداشتی

روایت «نمکی» از سنگ‌اندازی‌های ترامپ در ارسال لوازم بهداشتی

اصفهان – وزیر بهداشت گفت: بارها اتفاق افتاد که تا ساعت ۲.۵ بامداد منتظر بارگیری ماسک و لباس کادر درمان بودم اما ناگهان خبر می‌رسید که دولت ترامپ مانع ارسال شده و من شرمنده سربازانم می‌شدم.