صادرات غیرنفتی الکل سازمان توسعه تجارت ایران امارات متحده عربی

مجوز صادرات مواد ضدعفونی کننده به امارات صادر شد

مجوز صادرات مواد ضدعفونی کننده به امارات صادر شد

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: مجوز صادرات مواد ضدعفونی کننده با پایه غیرالکلی به امارات صادر شد.