صادرات کالا

افزایش ۸۷ درصدی ارزش صادرات از گمرک جلفا

افزایش ۸۷ درصدی ارزش صادرات از گمرک جلفا

مدیرکل گمرک جلفا گفت: صادرات هفت ماهه نخست امسال گمرک جلفا نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش ۸۷ درصد افزایش یافت.