صدام ملعون

روایت جنایت صدام بعثی در مدرسه زینبیه میانه به قلم یک خبرنگار
یادداشت؛

روایت جنایت صدام بعثی در مدرسه زینبیه میانه به قلم یک خبرنگار

اکنون ۳۴ سال از حادثه بمباران مدارس زینبیه و ثارالله شهرستان میانه توسط رژیم بعثی عراق می‌گذرد اما این همه تکاپو میراث‌دار استقامت آنانی است که در آن سال‌های حماسه و آتش ایستادند.