صدام

طرح «نحوه برگزاری تجمعات» به زودی در مجلس بررسی می‌شود
دهقان در نشست خبری:

طرح «نحوه برگزاری تجمعات» به زودی در مجلس بررسی می‌شود

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری مجلس «طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات» را تهیه کردند و به زودی با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب خواهد رسید.