صدا وسما

بازدید رئیس رسانه ملی از ساخت سریال سلمان فارسی

بازدید رئیس رسانه ملی از ساخت سریال سلمان فارسی

رییس سازمان صدا و سیما در محل تصویربرداری بخشی از سریال تلویزیونی سلمان فارسی در شهرستان مرزی جلفا حاضر شد.