صلواتی

مهره‌های یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر محاکمه شدند
مرکز رسانه قوه قضاییه:

مهره‌های یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر محاکمه شدند

جلسه محاکمه مهره‌های یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.