صمد بهرنگی

از چرنداب تا کرانه‌های آراز!
نگاهی کوتاه بر حیات و آثار صمد بهرنگی؛

از چرنداب تا کرانه‌های آراز!

صمد بهرنگی تنها نویسنده ایرانی است که می‌توان ادعا کرد تمام آثارش در دوران قبل و بعد از انقلاب، بارها و بارها در اشکال و قالب‌های مختلف با تیراژهای قابل توجه منتشر و با استقبال کودکان، نوجوانان و محققان روبرو شده است.