صنایع بزرگ

۴۰ واحد صنعتی راکد در آذربایجان‌شرقی به چرخه تولید بازگشت
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی:

۴۰ واحد صنعتی راکد در آذربایجان‌شرقی به چرخه تولید بازگشت

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی گفت: در نیمه نخست امسال ۴۰ واحد تولیدی صنعتی مستقر در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان احیا و به چرخه تولید بازگشت.