صنایع بورسی

بسته حمایتی گمرک از شرکت های بورسی هفته آینده رونمایی می‌شود
رئیس کل گمرک ایران:

بسته حمایتی گمرک از شرکت های بورسی هفته آینده رونمایی می‌شود

رئیس کل گمرک ایران گفت: برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی، بسته حمایتی در نظر گرفته‌ایم که طی هفته آینده ارائه می‌شود.