صنایع مس آذربایجان

واگذاری تراکتور، منوط به تاسیس شرکت مس آذربایجان

واگذاری تراکتور، منوط به تاسیس شرکت مس آذربایجان

به گزارش تبریزمن؛ به نقل از میزان، برای جلوگیری از هرگونه تداخل و شک و شبهه‌ای در واگذاری باشگاه تراکتور مقرر شد صنایع مس آذربایجان که ۳۰درصد کل مس کشور را تأمین می‌کند مستقل شده و به‌عنوان صنایع مس آذربایجان به رسمیت شناخته شود به این ترتیب این صنایع می‌تواند در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود به ورزش استان و باشگاه تیراختور کمک مالی کند یا به‌نوعی باشگاه تیراختور زیرمجموعه صنایع مس آذربایجان‌ برود.