صندوق بیمه اجتماعی

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان آذربایجان‌شرقی در همه شاخص‌های آماری پیشتاز است

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان آذربایجان‌شرقی در همه شاخص‌های آماری پیشتاز است

مدیرکل وصول حق بیمه و حساب‌های انفرادی صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با اشاره به پیشتازی صندوق بیمه روستاییان آذربایجان‌شرقی در همه شاخص‌های آماری، این امر را نشانگر فرهنگ بالای شهروندان این استان برشمرد.