صنعت گردشگری

تدوین برنامه‌های ویژه توسعه گردشگری آذربایجان شرقی در پسا کرونا
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی:

تدوین برنامه‌های ویژه توسعه گردشگری آذربایجان شرقی در پسا کرونا

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از تدوین برنامه‌های ویژه توسعه گردشگری در پسا کرونا با همکاری بخش خصوصی استان خبر داد.