صورتحساب

مشترکین گاز خانگی در صورت کاهش مصرف، پاداش صرفه جویی دریافت خواهند کرد
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

مشترکین گاز خانگی در صورت کاهش مصرف، پاداش صرفه جویی دریافت خواهند کرد

مشترکین خانگی که در بازه زمانی 16 آبان تا ۱۵ اسفند (دوره سرد سال) نسبت به دوره مشابه سال قبل یک درصد کاهش مصرف داشته باشند، مشمول تخفیف یا همان پاداش صرفه‌جویی معادل ۳ واحد درصد در گازبهای صورتحساب همان دوره خواهند شد.