طب سنتی ناصر رضایی پور تغذیه سالم

تغذیه پاییزی را بشناسیم/ پرهیز از خوراکی های خشکاننده بدن

تغذیه پاییزی را بشناسیم/ پرهیز از خوراکی های خشکاننده بدن

در فصل پاییز برای جلوگیری از خشک‌تر و سردترشدن بدن، باید از مصرف برخی از غذاها پرهیز شود.