طب سنتی

رئیس جمهور بر ضرورت تمهید دسترسی آسان و ارزان مردم به درمان تاکید کرد
در دیدار روسای دانشگاههای علوم پزشکی؛

رئیس جمهور بر ضرورت تمهید دسترسی آسان و ارزان مردم به درمان تاکید کرد

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت دسترسی آسان و ارزان مردم به درمان و پیش‌بینی به موقع نیازهای دارویی و درمانی گفت: وظیفه سنگین همه ما در وهله اول شناخت درستِ خواست دشمن و دوم تلاش مضاعف برای علم‌افزایی و تولید علم و همچنین تربیت نیروهای کارآمد و متعهد در کشور است.

گیاهان دارویی، شفا دهنده کرونا هستند/ مستندات کافی برای کنترل کرونا توسط داروهای گیاهی وجود دارد
کنترل کروناویروس با گیاهان دارویی در گفت وگو با یک متخصص تبریزی طب سنتی؛

گیاهان دارویی، شفا دهنده کرونا هستند/ مستندات کافی برای کنترل کرونا توسط داروهای گیاهی وجود دارد

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامتی جوامع از لحاظ درمان و پیشگیری از بیماری‌ها برخوردار بوده و هستند، این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع تأمین غذایی و دارویی بشر در طول نسل‌ها بوده اند.