طرحهای اشتغالزایی

حدود یک میلیون شغل از ابتدای دولت ایجاد شده‌است
وزیر کار:

حدود یک میلیون شغل از ابتدای دولت ایجاد شده‌است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود یک میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است.