طرح آزادسازی واردات خودرو

ترخیص ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودروی وارداتی در سال ۱۴۰۲

ترخیص ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودروی وارداتی در سال ۱۴۰۲

۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است.