طرح تفکیک

اجرای طرح تفکیک از مبدا با جدیت دنبال می‌شود
با همت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز؛

اجرای طرح تفکیک از مبدا با جدیت دنبال می‌شود

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز گفت: اجرای طرح تفکیک از مبدا از کلانشهر تبریز با مشارکت بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌شود.

نامه رییسی برای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی
رییس کمیسیون عمران مجلس خبر داد؛

نامه رییسی برای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی

-رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بر اساس نامه رییس جمهوری به مجلس خبر داد.