طرح جهش تولید مسکن

تعلل در اجرای طرح‌های مسکن به هیچ وجه قابل قبول نیست
استاندار آذربایجان‌شرقی:

تعلل در اجرای طرح‌های مسکن به هیچ وجه قابل قبول نیست

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه تعلل در اجرای طرح‌های مسکن به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: با توجه به حمایت دولت از اجرای طرح جهش تولید مسکن ضروری است لذا تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در استان برای اجرای هرچه سریع‌تر این طرح باید همکاری کنند.