طرح خدماتی

سه طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۵۸ میلیارد تومان در بستان آباد به بهره‌برداری رسید
با حضور استاندار آذربایجان شرقی؛

سه طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۵۸ میلیارد تومان در بستان آباد به بهره‌برداری رسید

سه طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۵۸ میلیارد تومان با حضور استاندار آذربایجان شرقی در شهرستان بستان‌آباد به بهره‌برداری رسید.