طرح زوج و فرد

ضرورت اجرای طرح “زوج و فرد” در کلانشهر تبریز/ کاهش ۳۵ درصدی خودرو با اجرای طرح زوج و فرد
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز عنوان کرد؛

ضرورت اجرای طرح “زوج و فرد” در کلانشهر تبریز/ کاهش ۳۵ درصدی خودرو با اجرای طرح زوج و فرد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: طبق روال مرسوم در کل دنیا، مدیریت شهری برای حفظ بافت مرکزی شهر، مجبور به اعمال محدودیت هایی در راستای کاهش ورود خودروها به بافت مذکور هستند، چرا که هر اندازه ترافیک در هسته مرکزی شهر آرام تر باشد، همان اندزاه هم زیبایی های نهفته در دل شهر بیشتر نمایان می شوند.