طرح محسنین

برنامه های کمیته امداد آذربایجان شرقی برای ماه رمضان اعلام شد
کلامی مدیرکل کمیته امداد آذربایجانشرقی تشریح کرد؛

برنامه های کمیته امداد آذربایجان شرقی برای ماه رمضان اعلام شد

محمد کلامی برنامه های کمیته امداد آذربایجان شرقی برای ماه رمضان را در سه محور حامی یابی برای ایتام، تامین جیره خشک و اطعام مهدوی تشریح کرد.