طرح چاوش

اصلاح ولتاژ مشترکان امور برق ستارخان
مدیر امور برق ستارخان:

اصلاح ولتاژ مشترکان امور برق ستارخان

مدیر امور برق ستارخان از اصلاح بخش قابل توجهی از ولتاژ مشترکان این حوزه در راستای طرح چاوش خبر داد.