ظرفیت پارک هواپیما

۲۸۰ میلیارد ریال برای توسعه و بهسازی فرودگاه تبریز هزینه شد
مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی:

۲۸۰ میلیارد ریال برای توسعه و بهسازی فرودگاه تبریز هزینه شد

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی گفت: ۲۸۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح توسعه و بهسازی فرودگاه تبریز با هدف ۲ برابر شدن ظرفیت پارک هواپیما در آن هزینه شده است.