عاشقانه

آمریکا با وقت کشی در مذاکرات می‌خواهد ایران را مجبور به کوتاه آمدن کند

آمریکا با وقت کشی در مذاکرات می‌خواهد ایران را مجبور به کوتاه آمدن کند

امام جمعه تبریز گفت: آمریکا با وقت‌کشی و تعلل در مذاکرات می‌خواهد ایران را دچار سختی و فرسایش کند و با فضاسازی داخلی توسط مرعوبان و‌دلدادگان داخلی غرب تلاش دارد تا دولت ایران را به کوتاه آمدن مجبور سازد.

درگذشت سوری ، نماد عشق زنان تورک
پایان تلخ ترین داستان عاشقانه؛ آذربایجان

درگذشت سوری ، نماد عشق زنان تورک

"سوری" پیرزن معروف ساکن #اردبیل که سرگذشت او توسط #استاد_عاصم اردبیلی با عنوان "جهنمده بیتن گول" در قالب شعر به تحریر درآمده بود روز گذشته مصادف با ۲۶ بهمن ۹۹ درگذشت‌‌.