عاشورا

نیازمندان واقعی برای کمک و حمایت شناسایی شوند/ سپاه ناحیه امامت در طرح کمک مؤمنانه فعال و موفق عمل کرده است
فرمانده سپاه عاشورا؛

نیازمندان واقعی برای کمک و حمایت شناسایی شوند/ سپاه ناحیه امامت در طرح کمک مؤمنانه فعال و موفق عمل کرده است

فرمانده سپاه عاشورا گفت: شناسایی و کمک به نیازمندان واقعی در طرح کمک مؤمنانه، یک امر ضروری است که می تواند موفقیت این طرح را دو چندان کند.