عباسعلی کریمی دانشگاه علوم پزشکی تهران آمار کرونا

سه پیک بزرگ کرونا را پشت سر گذاشتیم

سه پیک بزرگ کرونا را پشت سر گذاشتیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، عبور از سه پیک بزرگ کرونا را حاصل همدلی و ایثار و تلاش اضلاع نظام سلامت کشور دانست.