عباس کبریایی زاده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کرونا بلای آموختنی است/مهم ترین راه های کنترل بیماری

کرونا بلای آموختنی است/مهم ترین راه های کنترل بیماری

استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: کرونا یک بلا محسوب می‌شود ولی بلای آموختنی است.