عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ویروس کرونا

تشریح ممنوعیت و محدودیت های کرونایی

تشریح ممنوعیت و محدودیت های کرونایی

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوعیت ها و محدودیت های جدید کرونایی را تشریح کرد.