عبدالفتاح البرهان

رئیس شورای حاکمیتی سودان: اجازه انحلال ارتش را نمی دهیم

رئیس شورای حاکمیتی سودان: اجازه انحلال ارتش را نمی دهیم

رئیس شورای حاکمیتی سودان به سیاستمداران درباره دخالت در ارتش هشدار داد و تاکید کرد که اجازه انحلال ارتش را نمی دهیم.