عزاداری عجم

رژه سوگواری «عجم‌ خیابان» از تبریز تا حرم رضوی

رژه سوگواری «عجم‌ خیابان» از تبریز تا حرم رضوی

عزاداری بازار تاریخی تبریز با سبک‌ها و شیوه‌های مختلف عرب، عجم و زنجیرزنی شناخته می‌شود؛ در این میان عزاداری عجم با حال‌وهوایی شبیه یک رژه فاخر مذهبی، از راسته‌ها و تیمچه‌های بازار تاریخی تبریز، عبور کرده و ایام پایان صفر خود را به صحن‌وسرای نورانی حرم رضوی(ع) رسانده‌ است.