عسل ویروس کرونا کووید 19

ترکیب سیاه دانه و عسل قادر به درمان بیماری کووید ۱۹ است

ترکیب سیاه دانه و عسل قادر به درمان بیماری کووید ۱۹ است

آزمایشات جدید نشان می دهند که سیاه دانه و عسل می توانند در درمان نوع شدید و متوسط بیماری کووید۱۹ موثر باشند.