عصاره خوراکی کاهنده قند خون

تولید عصاره خوراکی کاهنده قند خون در مراغه

تولید عصاره خوراکی کاهنده قند خون در مراغه

دانشجوی دانشگاه مراغه با استفاده از گیاهان دارویی عصاره خوراکی کاهنده قند خون تولید کرده است .